0 online
Wielkość czcionki

Programy zdrowotne

Samorząd Województwa Łódzkiego wdraża i finansuje programy zdrowotne. Podstawą prawną do tych działań jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), która wskazuje, że do zadań województwa należy promocja i ochrona zdrowia. Ponadto, uprawnienia do realizacji programów zdrowotnych wynikają z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.).

Realizatorami programów finansowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego są podmioty wykonujące działalność leczniczą określone w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert.

Pierwszy program zdrowotny Samorząd zorganizował w 2004 roku. Dotyczył on profilaktyki gruźlicy płuc i nowotworów układu oddechowego. Od tego czasu z roku na rok liczba organizowanych działań profilaktycznych wzrastała. Łączna kwota wydatkowana z budżetu Województwa Łódzkiego w ciągu 7 lat na realizację programów profilaktycznych wyniosła około 2,6 mln złotych. Z badań skorzystało 68 tys. mieszkańców regionu.

W 2016 roku Samorząd Województwa Łódzkiego finansował realizację 4 programów, z których mogli skorzystać mieszkańcy województwa łódzkiego. Wszystkie były bezpłatne. Trzy programy wymagały wyłącznie zapisania się na wizytę w odpowiednich placówkach, natomiast "Program zapobiegania chorobom układu krążenia" był realizowany w wybranych przez realizatorów szkołach z terenu województwa łódzkiego. Poniżej znajdują się treści programów.

Dodatkowe informacje:
Monika Frątczak
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
tel. (42) 291 98 63


Kinga Kuczyńska
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
tel. (42) 663 37 76


Zapraszamy
do udziału w badaniach. Więcej informacji na temat programów Samorządu Województwa Łódzkiego (opis oferowanych w ramach poszczególnych programów świadczeń oraz dane teleadresowe placówek, w których przeprowadzane badania)
, jak również działań organizowanych przez inne samorządy terytorialne i instytucje znajdziecie Państwo wkrótce na specjalnie do tego stworzonym serwisie:

Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 głosy)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www