14 online
Wielkość czcionki

Programy zdrowotne

Samorząd Województwa Łódzkiego wdraża i finansuje programy zdrowotne. Podstawą prawną do tych działań jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), która wskazuje, że do zadań województwa należy promocja i ochrona zdrowia. Ponadto, uprawnienia do realizacji programów zdrowotnych wynikają z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.).

Realizatorami programów finansowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego są podmioty wykonujące działalność leczniczą określone w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.), wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert.

Pierwszy program zdrowotny Samorząd zorganizował w 2004 roku. Dotyczył on profilaktyki gruźlicy płuc i nowotworów układu oddechowego. Od tego czasu z roku na rok liczba organizowanych działań profilaktycznych wzrastała. Łączna kwota wydatkowana z budżetu Województwa Łódzkiego w ciągu 13 lat na realizację programów profilaktycznych wyniosła ponad 6,2 mln złotych. Z badań skorzystało prawie 106 tys. mieszkańców regionu.

W 2017 roku Samorząd Województwa Łódzkiego finansuje realizację 4 programów, z których mogą skorzystać mieszkańcy województwa łódzkiego. Wszystkie są bezpłatne. Trzy programy wymagają wyłącznie zapisania się na wizytę w odpowiednich placówkach, natomiast "Program zapobiegania chorobom układu krążenia" będzie realizowany w wybranych przez realizatorów szkołach z terenu województwa łódzkiego. Poniżej znajdują się treści programów.

Dodatkowe informacje:
Monika Smoliga
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
tel. (42) 291 98 63


Kinga Kuczyńska
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
tel. (42) 663 37 76


Zapraszamy
do udziału w badaniach. Więcej informacji na temat programów Samorządu Województwa Łódzkiego (opis oferowanych w ramach poszczególnych programów świadczeń oraz dane teleadresowe placówek, w których przeprowadzane badania)
, jak również działań organizowanych przez inne samorządy terytorialne i instytucje znajdziecie Państwo na specjalnie do tego stworzonym serwisie:

Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 głosy)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www