2 online
Wielkość czcionki

Wzory dokumentów załączanych do pism

Okresowo, w miarę potrzeb wystosowywane są do jednostek podległych prośby o przekazanie istotnych informacji i zestawień. Wzory tabel niezbędne do realizacji tych zadań umieszczane są w tym miejscu.

Wzór tabeli 1 i tabeli 2 do pisma znak PZII.9024.18.2018.RB


Wzór oświadczenia do pisma znak PZI.2123.3.2.2017 oraz zasady wynagradzania (uchwała)

Wzór tabeli do pisma znak PZIII.3026.4.2017.KJG

Wzór tabeli do pisma znak PZI.9024.1.27.2017.PB

Wzory tabel do pisma znak PZII.9024.9.2017.EW


Wzór tabeli do pisma znak PZII.9040.6.8.2016.RB

Wzór tabeli do pisma znak PZI.9024.1.25.2016.PB

Wzór tabeli do pisma znak PZII.9024.33.2016.RB

Wzór tabeli do pisma znak PZIII.3026.4.2016.KJG

Tabela planowanych przetargów na dzierżawę i najem powierzchni

Tabela
planowanych postępowań na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz outsourcingowe

Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do pisma znak PZI.9024.5.1.2016


Wzór tabeli do pisma znak PZII.9024.66.2015.RB


Zarządzenie do pisma znak SE.173.2.2014 (Roczny Program Działania)

Wzory tabel do pisma znak PZIII.3026.4.2014.ABI

Wzór tabeli do pisma znak PZIII.3026.4.2014.KJG


Wzory tabel do pisma znak PZIII.3026.4.2013.ABI

Wzór tabeli do pisma znak PZI.9024.6.50.2013.SK

Wzór tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2 i 3 do pisma znak PZII.9024.3.2013.JŚ


Wzór tabeli do pisma znak PZIV.3041.27.2012.ABI

Wzory arkuszy do pisma znak PZIV.3026.5.2012.ABI

Wzór tabeli do pisma znak: PZII.9024.13.2012.JŚ

Wzór tabeli do pisma znak: PZII.9024.6.2012.RB

Wzór sprawozdania z WPF WŁ do pisma znak: PZIV.3041.27.2012.ABI


Wzory ankiet - Bezpieczeństwo świadczenia usług medycznych.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 votes)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www