1 online
Wielkość czcionki

Zdrowie psychiczne

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (t.j. Dz.U. z 2011 roku, Nr 231, poz. 1375) ochronę zdrowia psychicznego zapewniają m.in. organy administracji rządowej i samorządowej.

Jednym z zadań własnych samorządów województw jest prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - Dz.U. z 2011 roku Nr 24 poz. 128 - weszło w życie 18 lutego 2011 roku).

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie realizowany w latach 2011-2015. Głównym jego celem jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, a także zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. Program ma także przyczynić się do rozwoju badań naukowych i tworzenia systemu informacji koniecznych do skutecznego zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Zgodnie z zapisami NPOZP samorządy województw do grudnia 2011 roku powinny m.in. opracować Regionalne programy ochrony zdrowia psychicznego.

W Łódzkiem od momentu wejścia w życie przedmiotowego Rozporządzenia trwały intensywne prace nad stworzeniem Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego.

W dniu 28 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwalił „Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015”. Wszystkie dokumenty powstały w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a zostały zatwierdzone przez Wojewódzki Zespół koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (6 votes)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www