0 online
Wielkość czcionki

Transplantologia

Informujemy, że Województwo Łódzkie jest uczestnikiem Programu „Partnerstwo dla Transplantacji”, którego zasadniczym celem jest zwiększenie aktywności w zakresie pobierania narządów od zmarłych poprzez utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach oraz rozwój programu przeszczepiania nerek od dawców żywych.

Kilka słów o transplantacji

Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Stosuje się w przypadku schyłkowej niewydolności organów, takich jak nerki, serce, wątroba, płuca, trzustka, jelita. Leczenie to umożliwia powrót do zdrowia około 1-1,5 tysiącom osób w skali roku.

Poważne i nieodwracalne uszkodzenia narządów mogą występować od urodzenia, np. w wyniku wad genetycznych, a także na skutek silnego urazu czy wyniszczającej choroby. W wielu przypadkach jedyną skuteczną formą terapii jest przeszczep określonego narządu. O jego potrzebie decyduje lekarz, który zgłasza pacjenta do wyspecjalizowanego ośrodka transplantacyjnego, w którym chory jest poddawany specjalnym badaniom kwalifikującym, a następnie zgłaszany do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczepienie.

Możliwość przeszczepienia organów jest warunkowana wieloma czynnikami. Do najważniejszych z nich należą niewykluczające się wzajemnie grupy krwi dawcy i biorcy, a także stopień zgodności pomiędzy antygenami zgodności tkankowej (HLA, z ang. Human Leukocytes Antigens), które mogą wpływać na proces odrzucenia przeszczepu. Antygeny te znajdują się w białych ciałkach krwi i różne dla każdego człowieka, z wyjątkiem bliźniaków jednojajowych. Do innych ograniczeń należą m.in. ogólny stan zdrowia chorego czy też rozmiary ciała dawcy i biorcy.

Wykorzystywane w transplantologii narządy pochodzą głównie od dawców zmarłych. Jedynie nerki i fragmenty wątrób mogą być pobierane od dawców żywych, lecz odsetek tego rodzaju pobrań jest stosunkowo niewielki. Szacuje się, że na świecie co czternaście minut kolejna osoba jest kwalifikowana do zabiegu, a codziennie piętnaście osób umiera nie mogąc się doczekać przeszczepu.

Organy pobierane od dawców zmarłych odgrywają kluczową rolę w ratowaniu ludzkiego życia. Rozpoznanie potencjalnego dawcy wiąże się z przeprowadzeniem szeregu specjalistycznych testów, pozwalających na stwierdzenie śmierci mózgowej, czyli stanu, w którym w mózgu nie występują już żadne funkcje życiowe. Śmierć mózgowa jest nieodwracalna, a osoba w takim stanie jest uznana za zmarłą, mimo że jej ciało może funkcjonować z pomocą aparatury medycznej. Do śmierci mózgu dochodzi najczęściej wskutek jego rozległych uszkodzeń (głównie pnia mózgu) i zatrzymania dopływu krwi dłuższym niż kilka minut. Po rozpoznaniu śmierci mózgowej, co następuje najczęściej, gdy brak dopływu krwi do mózgu przekracza 10-12 godzin, i przy braku przeciwwskazań zdrowotnych, lekarze kwalifikują zmarłego do operacji pobrania organów. Szacuje się, że narządy jednego dawcy mogą uratować lub przedłużyć życie siedmiu osobom.

(źródło: www.uniatransplantacyjna.pl)

Oświadczenie woli

W Polsce uwarunkowania prawne dotyczące pobierania i przeszczepiania narządów reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 793). W szczególności art. 5 ustawy głosi:

  1. Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.
  2. W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy.
  3. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również ten małoletni.

W rzeczywistości jednak decyzja ta konsultowana jest z rodziną. Każda osoba, która chciałaby świadomie już za życia podjąć decyzję o pośmiertnym przekazaniu swoich tkanek i narządów, może sporządzić odpowiednie oświadczenie woli, które podpisane własnoręcznie jest podstawą do uszanowania wyrażonej przez tę osobę chęci pomocy chorym ludziom.

Aby odpowiednio sporządzić oświadczenie woli należy:

  1. Wypełnić i podpisać oświadczenie woli – wzór
  2. Poinformować bliskich (rodzinę) o sporządzeniu takiego dokumentu.
  3. Nosić oświadczenie woli wraz z dokumentami np. dowód osobisty, paszport itp.

Oświadczenie woli nie wymaga rejestracji w żadnej instytucji!

Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (4 głosy)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www